ภาพกิจกรรม
09 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 2566

โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 2566

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย  จิตใจ ของตนเองและครอบครัว รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เห็นคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและกิจกรรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  ภายใต้ชื่อ "โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุประจำปี 2566"
ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงามเป็นประธานเปิดพิธีในการจัดโครงการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายงาม (ห้องประชุม 2) อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น