ภาพกิจกรรม
16 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

กิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2566

กิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2565เพื่อสร้างความรู้ ของโรคขาดสารไอโอดีน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันทรายงามและ เพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์เกี่ยวกับเรื่อง "เสริมไอโอดีนเพื่อลูกในท้อง"  ณ จุดติดป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ต.สันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น