ภาพกิจกรรม
18 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิการ ประจำปี 2566

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิการ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้คนพิการได้รับการดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย และให้กลุ่มคนพิการได้มีการบริหารจัดการ การเข้าถึงการรับบริการได้อย่าง มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ภายใต้ชื่อ "โครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิการ ประจำปี 2566" ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม เป็นประธานเปิดพิธีในการจัดโครงการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล สันทรายงาม (ห้องประชุม ๒) อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น