ภาพกิจกรรม
24 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 55 ครั้ง

ลงพื้นที่ประเมิน ADL ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดเตียง) ในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม ประจำปี 2566

ลงพื้นที่ประเมิน ADL ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดเตียง) ในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 - 22  สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลสันทรายงาม ร่วมกับนางยุพิน อินหลง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทรายงาม และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่ประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดเตียง) ตามแบบประเมินแบบกิจวัตรประจำวัน ดัชนีบารเธลเอดีแอล (ADL) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดการวางแผนพยาบาลดูแล (Care Plan), กำหนดเป้าหมายการดูแล และช่วยเหลือ ฟื้นฟู สมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ตามแผนและเป้าหมายการดูแลที่กำหนด ณ บ้านของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น