ภาพกิจกรรม
25 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 232 ครั้ง

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก (การพ่นหมอกควัน) ในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม ประจำปี 2566

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก (การพ่นหมอกควัน) ในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม ประจำปี 2566

ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันทรายงาม ร่วมกับทีมงานควบคุมโรค SRRT ตำบลสันทรายงาม ประกอบด้วย รพ.สต.สันทรายงาม, ผู้ใหญ่บ้าน, คณะกรรมการหมู่บ้าน, สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชน บ้านใหม่สันทราย หมู่ที่ ๗ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

๑. ดำเนินการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายตัวแก่ ในรัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านผู้ป่วยและ อสม. ลงพื้นที่ ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายพร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย (ในครั้งที่ ๑ DAY ๐ วันที่ ๒๒/๘/๖๖ ครั้งที่ ๒ DAY ๓ วันที่ ๒๕/๘/๖๖ และครั้งที่ ๓ DAY ๗ วันที่ ๒๙/๘/๖๖ )

๒. ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ภายใน ๗ วัน

๓. ให้ความรู้สุขศึกษา ประชาชน โดยการแจกแผ่นพับ ความรู้

๔. สนับสนุน ยาสเปร์ย พ่น กำจัดยุง และยาทากันยุงใน บ้านผู้ป่วย

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เก็บขยะเศษภาชนะ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ เก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดไม้ให้ยุงลายวางไข่ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะการเกิดโรคในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น