ภาพกิจกรรม
25 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 169 ครั้ง

โครงการวัยเรียน วัยใส แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2566

โครงการวัยเรียน วัยใส แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่อง บทบาท และคุณค่าความเป็นชาย/หญิงในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น อีกทั้งสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปรับปรุงทัศนคติหรือมุมมองที่เปิดกว้างในเรื่องเพศศึกษา ภายใต้ชื่อ "โครงการวัยเรียน วัยใส แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2566" ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุรเชษฐ์  เทศสิงห์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม เป็นประธานเปิดพิธีในการจัดโครงการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายงาม (ห้องประชุม 2) อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น