ภาพกิจกรรม
28 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ประจำปี 2566

โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลสันทรายงาม จัดอบรมโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องของกฎหมายที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน , เสริมสร้างองค์ความรู้ความรู้ใหม่ให้แก่ชุมชนและผู้ที่สนใจการศึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งให้บุคคลากรของชุมชนได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนในชุมชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนไม่ไปละเมิดสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น และคนในชุมชนได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม เป็นประธานเปิดพิธีในการจัด และขอขอบพระคุณ นายจีรกฤษ ทะนันชัย นักวิชาการยุติธรรม จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ที่ให้เกียรติ มาเป็นวิทยากร ในการจัดโครงการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายงาม (ห้องประชุม 2) อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น