ร้องเรียน-ร้องทุกข์
สถานะ : เสร็จสิ้น
ข้อมูลผู้ร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการกลิ่นเหม็นจากการปล่อยน้ำทิ้ง เรียน ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ ตามที่ท่านได้ร้องเรียน เรื่องผลกระทบกลิ่นเหม็นจากการปล่อยน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตของสหกรณ์ เทศบาลตำบลสันทรายงามได้ตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่าบ่อน้ำทิ้งสหกรณ์ฯซืึ่งส่งกลิ่นเหม็น ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับเหตุรำคาญ เทศบาลจึงขอให้ผู้ประกอบการปรังปรุงสภาพบ่อดิน โดยการถมหน้าดินของบ่อดิน และทำร่องระบายน้ำเพื่อส่งน้ำเสียไปลงยังบริเวณบ่อดินด้านหลังสหกรณ์ฯ และจัดให้มีการคัดแยกขยะตามสุขอนามัย และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลฯได้ออกตรวจอีกครั้ง พบว่าผู้ประกอบการได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น