ร้องเรียน-ร้องทุกข์
สถานะ : เสร็จสิ้น
ข้อมูลผู้ร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
เรียน คุณ พงษ์ศกร (ไม่ทราบชื่อสกุล) จากข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ของท่านว่าน้ำประปาเหลืองขุ่น ไม่สะอาด เวลามีเทศกาลน้ำไม่พอใช้ กระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน โดยอยากให้เทศบาลแก้ไขปัญหานี้นั้น ขอชี้แจงเบื้องต้นว่า การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลสันทรายงามบริหารร่วมกับหมู่บ้านโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านสันทรายงาม หมู่ที่ 2 เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการประปาและให้บริการแก่ชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้ เทศบาลฯ ยังคงไม่ละเลยในการช่วยกันดูแลแก้ไข พร้อมได้แจ้งประสานไปยังคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านสันทรายงาม หมู่ที่ 2 ให้ทราบ ประธานคณะกรรมการ ฯ (นายสุระศักดิ์ ศรีษะธร ผู้ใหญ่บ้านสันทรายงาม ม.2 ) ได้แจ้งมาข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ 1. บ้านหมู่ 2 มีอยู่ 230 หลังคาเรือน ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม น้ำจะไม่พอใช้ เพราะเป็นช่วงฤดูเเล้ง จึงได้ประชุมหมู่บ้าน เดือนเมษาที่ผ่านมา ว่าจะมีการปิด-เปิดน้ำประปาหมู่บ้านเป็นเวลา เพราะว่าน้ำไม่พอใช้จ่ายในหมู่บ้านจึงตั้งเวลา ปิด-เปิด จาก 10.00 น- 15.00น 2. ท่อประปาหมู่บ้าน มีมานานหลายสิบปี อาจจะมีตะกอนเหลืองบ้างเวลาปิด-เปิด น้ำ ซึ่งจะตกตะกอนไม่นานในช่วงเปิดเเรกๆ 3. เปลี่ยนหินเปลี่ยนทรายทุกปี พร้อมใส่คลอลีนตลอด ประกอบกับเทศบาลตำบลสันทรายงามได้นำส่งน้ำประปาเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกปี โดยการนำน้ำตัวอย่าง ส่งตรวจไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1/1 เชียงราย (น้ำเพื่อการอุปโภค) โดยรายการทดสอบดังนี้ 1.ปริมาณสารที่ละลาย , 2.ความกระด้าง , 3.ฟลูออไรต์ และ 4.ไนเตรท ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้ำประปา แต่ไม่ได้นำส่งตรวจตามคุณภาพมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากยังคงมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาเพื่อเทศบาลจะสามารถปรับปรุงแก้ไขการบริการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะและได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป / ขอขอบพระคุณค่ะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น