ร้องเรียน-ร้องทุกข์
สถานะ : เสร็จสิ้น
ข้อมูลผู้ร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
ตามที่ท่านได้ร้องเรียน ว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นขี้วัวจากบ้านนายบุญถม แสงอ่อน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคือแสบจมูก จึงร้องเรียนมายังเทศบาลตำบลสันทรายงาม เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น เทศบาลตำบลสันทรายงามได้ออกไปตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พบว่า สถานที่เลี้ยงวัวของนายบุญถม แสงอ่อน ส่งกลิ่นเหม็นจริง จึงพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุรำคาญตามบทบัญญัติมาตรา ๒๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับเหตุรำคาญจึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการลดเหตุรำคาญ โดยการหาปูนขาวและEM มาโรย เพื่อช่วยในการลดกลิ่น และป้องกันเชื้อโรคหรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค หากเหตุรำคาญยังไม่บรรเทาผู้ประกอบการได้เสนอแนวทางว่าจะย้ายออกจากบริเวณบ้านพักอาศัย และในระหว่างนี้ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการพึงระมัดระวังมิให้การประกอบการนั้นก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ชาวบ้าน ผู้อาศัยอยู่บริเวณข้างเคียง เพื่อให้การอยู่ร่วมกันในชุมชนเป็นไปด้วยความสงบสุข

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น