ข่าวประชาสัมพันธ์
22 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 57 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทรายงาม

เปิดรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทรายงาม

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรือ อาศัยอยู่ในเขตตำบลสันทรายงาม และบริเวณใกล้เคียง
2. อายุครบ 2 ปี บริบูรณ์เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 63 ถึง 16 พ.ค. 64

เอกสารในการรับสมัคร
1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็ก 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กและบิดามารดา 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา 1 ชุด
4. สำเนาสูติบัตรเด็ก 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 รูป
6. สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก 1 ฉบับ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
061-9036808 ครูกนกวรรณ
081-0308438 ครูพรพนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น