ข่าวประชาสัมพันธ์
01 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 60 ครั้ง

สื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)

????สื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)????
เพื่อการพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต(Executive Functions : EF ) จิตใจและสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว (พ่อแม่ ลูก นายจ้าง) และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด เสริมสร้างความตระหนักของตนต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด เพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว กลุ่มแรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็ก มีทั้งสื่อวิดีโอ สื่อเสียง สื่อ Infographic สามารถดาวน์โหลดสื่อได้จากลิ้งค์ / สแกนคิวอาร์โค้ด
 
1. สื่อของกลุ่มเป้าหมายแรงงาน https://www.oncb.go.th/Home/Pages/Drug-knowledge/Drug-prevention-media-labor.aspx
2. สื่อของกลุ่มเป้าหมายครอบครัว https://www.oncb.go.th/Home/Pages/DrugEducational/mediaforYouth.aspx
 
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น