ข่าวประชาสัมพันธ์
22 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการดำเนินงานโครงการพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กล่มจังหวัด ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขึ้นในวันที่ ๒๖ มิถุนายน 2566 ณ ห้อง VISTA BALLROOM 1-2 (ชั้น 3) โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย

 จึงเชิญชวนผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ *** ประชาสัมพันธ์รับสมัครผูู้ประกอบการในพื้นที่ที่สนใจ*** โดยการให้ผูู้ประกอบการสแกน QR Code สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
- ผู้ประกอบการสามารถสมัครผ่านทาง Link : https://forms.gle/VVN7a1YEPqAhYr5N8
สอบถามได้ศูนย์oss เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 เบอร์ 053 177371 / 064 3016905

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น