แหล่งท่องเที่ยว
11 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 201 ครั้ง

วัดหนองสามัคคี

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองสามัคคี ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย